• Kres_2015 (1).JPG
 • Kres_2015 (2).JPG
 • Kres_2015 (3).JPG
 • Kres_2015 (4).JPG
 • Kres_2015 (5).JPG
 • Kres_2015 (6).JPG
 • Kres_2015 (7).JPG
 • Kres_2015 (8).JPG
 • Kres_2015 (9).JPG
 • Kres_2015 (10).JPG
 • Kres_2015 (11).JPG
 • Kres_2015 (12).JPG
 • Kres_2015 (13).JPG
 • Kres_2015 (14).JPG
 • Kres_2015 (15).JPG
 • Kres_2015 (16).JPG
 • Kres_2015 (17).JPG
 • Kres_2015 (18).JPG
 • Kres_2015 (19).JPG
 • Kres_2015 (20).JPG

Vabilo za občni zbor 2015

Obcni zbor 2014 (9)Na podlagi sklepa Upravnega odbora PGD Bukovica ter na podlagi 20. člena Statuta PGD Bukovica, sklicujem redni občni zbor društva,

ki bo v soboto, 31.1.2015 s pričetkom ob 18. uri v Gasilskem domu Bukovica

 

Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in dveh overovateljev zapisnika.

3. Poročilo: - Predsednika

                   - Poveljnika

                   - Blagajničarke

                   - Nadzornega odbora

                 - Verifikacijske komisije

4. Razprava o podanih poročilih in potrditev le-teh

5. Beseda gostom

6. Sprejem novih članov

7. Program dela in finančni plan za leto 2015

8. Podelitev priznanj in napredovanj

9. Razno

Udeležba je zaželena v svečanih uniformah.

Janez Šega

Predsednik PGD Bukovica