• Kres_2015 (1).JPG
 • Kres_2015 (2).JPG
 • Kres_2015 (3).JPG
 • Kres_2015 (4).JPG
 • Kres_2015 (5).JPG
 • Kres_2015 (6).JPG
 • Kres_2015 (7).JPG
 • Kres_2015 (8).JPG
 • Kres_2015 (9).JPG
 • Kres_2015 (10).JPG
 • Kres_2015 (11).JPG
 • Kres_2015 (12).JPG
 • Kres_2015 (13).JPG
 • Kres_2015 (14).JPG
 • Kres_2015 (15).JPG
 • Kres_2015 (16).JPG
 • Kres_2015 (17).JPG
 • Kres_2015 (18).JPG
 • Kres_2015 (19).JPG
 • Kres_2015 (20).JPG

Redni občni zbor PGD Bukovica

Grb BukovicaNa podlagi sklepa upravnega odbora PGD Bukovica ter na podlagi 20. člena Statuta PGD Bukovica, sklicujem redni občni zbor društva,

ki bo v soboto 6. 2. 2016 s pričetkom ob 18. uri v gasilskem domu Bukovica

Dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in dveh overovateljev zapisnika.
3. Poročilo: Predsednika
                 Poveljnika
                 Blagajničarke
                 Nadzornega odbora
                 Verifikacijske komisije
4. Razprava o podanih poročilih in potrditev le teh
5. Beseda gostov
6. Sprejem novih članov
7. Program dela in finančni plan za leto 2016
8. Podelitev priznanj in napredovanj
9. Razno

Udeležba je zaželjena v svečanih uniformah

Predsednik PGD Bukovica: Janez Šega