• Kres_2015 (1).JPG
 • Kres_2015 (2).JPG
 • Kres_2015 (3).JPG
 • Kres_2015 (4).JPG
 • Kres_2015 (5).JPG
 • Kres_2015 (6).JPG
 • Kres_2015 (7).JPG
 • Kres_2015 (8).JPG
 • Kres_2015 (9).JPG
 • Kres_2015 (10).JPG
 • Kres_2015 (11).JPG
 • Kres_2015 (12).JPG
 • Kres_2015 (13).JPG
 • Kres_2015 (14).JPG
 • Kres_2015 (15).JPG
 • Kres_2015 (16).JPG
 • Kres_2015 (17).JPG
 • Kres_2015 (18).JPG
 • Kres_2015 (19).JPG
 • Kres_2015 (20).JPG

Funkcionarji društva

Funkcionarji PGD Bukovica od ustanovitve do danes

GASILSKA   ČETA DANE

Leto

Načelnik

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Predsednik N.O.

1932

Arko France

Mihelič Alojz

Pakiž Anton

Zobec Dominik

Nosan Franc

 

PROSTOVOLJNA GASILSKA ČETA DANE

Leto

Predsednik

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Predsednik N.O.

1933 – 1940

Arko France

Šobar Anton

Pakiž Anton

Zobec Anton

Nosan Franc

1941

Arko France

Šobar Anton

Pakiž Anton

Zobec Jože

Nosan Franc

 

V ČASU 2. SVETOVNE VOJNE JE NA PODROČJU DRUŠTVA DELOVALA LE POŽARNA STRAŽA,

OSTALO DELO PA JE BILO V MIROVANJU

 

PROSTOVOLJNA   GASILSKA ČETA DANE

Leto

Referent

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Nadzornik N.O.

1945 – 1947

Šobar Anton

Pakiž Anton

Pakiž Anton

Pakiž Anton

Zabukovec Jože

 

PROSTOVOLJNO   GASILSKO DRUŠTVO DANE   – BUKOVICA

Leto

Predsednik

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Predsednik N.O.

1948 – 1953

Pakiž Anton

Šobar Anton

Benčina Jože

Klun Alojzij

Zabukovec Jože

 

PROSTOVOLJNO   GASILSKO DRUŠTVO BUKOVICA

Leto

Predsednik

Poveljnik

Tajnik

Blagajnik

Predsednik N.O.

1954

Pakiž Anton

Šega Janez st.

Benčina Jože

Klun Alojzij

Zobec Janez

1955

Pakiž Anton

Šega Janez st.

Benčina Jože

Klun Karlinca

Zobec Janez

1956 – 1957

Pakiž Anton

Šega Janez st.

Zbačnik Ivanka

Klun Karlinca

Zobec Janez

1958

Pakiž Anton

Oražem Jože

Zbačnik Ivanka

Klun Karlinca

Zobec Janez

1959 – 1960

Pakiž Anton

Puželj Janez ml.

Zbačnik Ivanka

Klun Alojzij

Pahulje Janez

1961 – 1962

Zobec Anton

Oražem Alojz

Zbačnik Ivanka

Klun Alojzij

Puželj Janez st.

1963

Zobec Anton

Osvald Jože

Zbačnik Ivanka

Pakiž Anton

Puželj Janez st.

1964 – 1965

Pakiž Anton

Osvald Jože

Marn Ivan

Pakiž Anton

Modic Janez

1966

Pakiž Anton

Osvald Jože

Zobec Anton

Mihelič Marija

Puželj Janez st.

1967

Levstek Jože

Osvald Jože

Zobec Anica

Mihelič Marija

Puželj Janez st.

1968

Levstek Jože

Osvald Jože

Oražem Alojz

Mihelič Marija

Puželj Janez st.

1969 – 1970

Levstek Jože

Osvald Jože

Zbačnik Ivanka

Mihelič Marija

Puželj Janez st.

1971 – 1977

Levstek Jože

Osvald Jože

Zbačnik Ivanka

Tisovec Nevenka

Puželj Janez st.

1978 – 1979

Levstek Jože

Andoljšek Janez

Zbačnik Ivanka

Tisovec Nevenka

Zbačnik Franc

1980 – 1981

Osvald Jože

Jaklič Franc

Zbačnik Ivanka

Šobar Anton

Gornik Vinko

1982

Osvald Jože

Jaklič Franc

Zbačnik Ivanka

Jaklič Martina

Gornik Vinko

1983 – 1984

Osvald Jože

Jaklič Franc

Mihič Vera

Jaklič Martina

Gornik Vinko

1985

Osvald Jože

Klun Janez

Mihič Vera

Jaklič Martina

Gornik Vinko

1986

Osvald Jože

Klun Janez

Mihič Vera

Jaklič Martina

Zbačnik Franc

1987 – 1990

Osvald Jože

Jaklič Franc

Mihič Vera

Jaklič Martina

Zbačnik Franc

1991 – 1992

Puželj Janez jr.

Pajnič Miran

Mihič Vera

Jaklič Martina

Osvald Jože

1993 – 1994

Puželj Janez jr.

Levstek Franc

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Osvald Jože

1995

Puželj Janez jr.

Nosan Emil

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Osvald Jože

1996 – 1997

Osvald Jože

Puželj Janez jr.

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Marn Stane

1998 - 1999

Osvald Jože

Puželj Valentin

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Marn Stane

2000 – 2001

Osvald Jože

Levstek Robert

Zobec Slavka

Jaklič Martina

Marn Stane

2002 – 2006

Osvald Jože

Levstek Robert

Zobec Slavka

Tisovec Lilijana

Marn Stane

2007

Šega Janez

Levstek Robert

Zobec Slavka

Tisovec Lilijana

Marn Stane